Quantum serwis Bronze

Quantum serwis Bronze

Warunki serwisu gwarancyjnego Bronze Support Plan – S4E.

W oparciu o umowę o autoryzowanym serwisie między Producentem sprzętu a S4E, S4E zobowiązuje się do świadczenia serwisu rozwiązań Quantum na następujących warunkach:

 • Okno zgłoszeń: 9 godzin w dni robocze, poniedziałek – piątek, 7:00 do 16:00
 • Okres serwisu: zgodnie z wykupionym okresem serwisowym producenta
 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w 1 godzinę od momentu zgłoszenia
 • Przystąpienie do zdalnego wsparcia procesu diagnozy awarii w 4 godziny od momentu zgłoszenia oraz realizacja procesu diagnozy do momentu określenia przyczyny awarii
 • Zgłoszenia poza oknem zgłoszeń traktowane są jak zgłoszenia dokonane w momencie otwarcia najbliższego okna zgłoszeniowego
 • Dostawa sprawnej części urządzenia Quantum do miejsca użytkowania (kurier) w następnym dniu roboczym od momentu pełnego zdiagnozowania awarii. W przypadku wymiany części zakwalifikowanej przez Quantum jako część do samodzielnej wymiany (tzw. CRU – Customer Replaceable Unit) naprawa może być zrealizowana samodzielnie przez użytkownika, bez konieczności wsparcia na miejscu przez serwisu S4E. W przypadku kwalifikacji naprawy innej niż CRU inżynier S4E przystąpi do naprawy urządzenia Quantum w miejscu użytkowania, niezwłocznie po dostawie części zamiennej przez Quantum
 • Usługa jest świadczona w języku polskim lub angielskim
 • Dostęp do aktualizacji oprogramowania
 • Wsparcie w procesie diagnozy
 • Wskazanie zaleceń realizacyjnych (wskazanie uszkodzonej części, wgrania poprawek itd.) prowadzących do przywrócenia sprawnego działania
 • Dostawa sprawnej części w miejsce uszkodzonej dla urządzeń Quantum, do miejsca użytkowania sprzętu lub punktu serwisowego S4E dla naprawy zakwalifikowanej jako CRU
 • Naprawa „on site” urządzenia w miejscu użytkowania przez autoryzowany serwis S4E, w następnym dniu roboczym od momentu zdiagnozowania awarii
 • Serwis S4E jest realizowany zgodnie z wymogami normy ISO 9001
Pocedura zgłoszenia awarii

Partnerzy
technologiczni:

Quantum
Commvault